program
222

program222

program222

16. junij - 2. julij
gosposka ulica 7

Vibracija časa, ki ostaja

Valentina Agostini Pregelj

Anastazija Pirnat

Monika Slemc

Maša Knapič

Tea Kralj

16. junij - 24. julij
gosposka ulica 7

Vibracija časa, ki ostaja

Valentina Agostini Pregelj

Anastazija Pirtnat

Monika Slemc

Maša Knapič

Tea Kralj

Likovno ustvarjanje slikark in vizualnih umetnic Monike Slemc, Anastazije Pirnat, Maše Knapič, Valentine Agostini Pregelj in Tee Kralj bi lahko povezali na več različnih nivojih. Vse pripadajo mlajši generaciji slikark, ki pozornost poleg samega motiva usmerjajo tudi na slikarski medij. Pri svojem ustvarjanju raziskujejo polja izraznosti, kar vključuje kombiniranje različnih materialov, preizkušanje in premikanje meja medija, predvsem pa združevanje različnih umetnostnih izrazov, slikarskega, kiparskega in intermedijskega. Njihova dela tako kljub ploskoviti naravi slikarskega platna z uporabo postopkov ponavljanja, nizanja, distorziranja in plastenja vstopajo v prostor in gledalca nagovorijo, stimulirajo in ga predramijo. Prebijajo steno galerije in vstopajo v gledalčevo izkustvo.

Združene so v moči umetniškega izraza, ki je nemalokrat kritičen do sodobne družbe, medčloveških odnosov, jezikovnih konvencij in komunikacije, preizprašujejo pa tudi razmerje podobe do njenega nosilca, okolja do človeka, ter umetnice do njenega gledalca. Njihovi motivi zavzemajo širok spekter od etnoloških, preko imaginarnih, repetativnih do cinično-metaforičnih. Predstavljajo torej generacijo ustvarjalk, za katero bi lahko rekli, da je šele na začetku svoje ustvarjalne poti, a s svojim poznavanjem likovne prakse, tehnologije, družbe in fluidnosti izraza zavzema trdno in kritično pozicijo v današnjem času. Njihova dela velikokrat zajemajo in združujejo duh preteklosti in sodobnosti, in zato na nek način predstavljajo časovne kapsule. Obstajajo v sedanjosti, obstanejo za prihodnost.

Galerija

zala

Galerija Zala je v lanskem letu proslavljava že trideset let prisotnosti v slovenskem likovnem prostoru. Svoja vrata je javnosti odprla leta 1991, svojo osnovno dejavnost razstavne in prodajne galerije pa dopolnjuje s svetovanjem pri odkupu in nakupu likovnih del, opremljanju zasebnih in poslovnih prostorov ter strokovno cenitvijo umetniških del. V širši likovni prostor se aktivno vključuje z razstavnim programom slovenskih in tujih umetnikov, redno pa širši javnosti predstavlja tudi dela iz slovenske likovne dediščine.

V zadnjem času je področje svojega zanimanja in razstavljanja razširila tudi na mlade slovenske avtorice in avtorje, pozornost pa je usmerila tudi na drugo stran, na zbiratelje. Z vzpostavitvijo Programa 222, ki predstavlja kulturno platformo želi sodobno slovensko umetnost približati mladim. S predstavljanjem likovnih umetnikov nove generacije razširja polje njihovega dosega in jim omogoča predstavljanje širšemu krogu ljubiteljev umetnosti, hkrati pa z izobraževanjem in vodenjem mladih zbirateljev v sklopu Programa 222 vzpostavlja nove, likovno razgledane generacije.