VIBRACIJA ČASA, KI OSTAJA

Biti slikarka (ali slikar) v današnjem času ni enostavno. Odločnost in pogum petih mladih umetnic, ki se predstavljajo na razstavi – štiri med njimi šele zaključujejo magistrski študij slikarstva na ALUO – s katerima se lotevajo slikarstva, sta vredna vsega občudovanja. Z vso odgovornostjo do medija, ki ga dojemajo kot dovolj verzatilnega, da posrka vase vse dinamične družbene spremembe, ki se dogajajo okoli nas in odprtega, da lahko govori o starem svetu, ki pred našimi očmi razpada, o tehnološkem razvoju, ki nas prehiteva pa tudi o zaupanju v moč družbene preobrazbe, se predano posvečajo ekskluzivistični umetniški praksi.

Slikarstvo je zanje medij, ki lahko izpolnjuje kompleksne naloge celo bolje od drugih. Vanj je vpisana častitljiva zgodovina tega medija, materialnost nanosa barve s čopičem na podlago se zdi nadčasovna. Hkrati pa snovna, čutno nazorna površina slike ni izključujoča, da ne bi mogla sprejemati vpisov nove digitalno medializirane eksistence. Prezenca slikarske umetnine je danes postala hibrid optičnega in haptičnega.